Naše hodnoty a principy chování

Naše firemní hodnoty a způsoby chování vyjadřují to, jak chceme dosáhnout našich strategických cílů, principy, za kterými si stojíme a prostřednictvím kterých řídíme naše týmy, ale také pravidla, podle kterých každý den jednáme.

Naše hodnoty

Jeden tým

Spolupracujeme a hrajeme za jeden tým.

 • Společně sdílíme naši vizi, cíle a know-how.
 • Komunikujeme mezi sebou otevřeně
 • Zvažujeme názory druhých
 • Profitujeme ze spolupráce různorodých, „cross-funkčních“ týmů.
 • Společně si užíváme jak práci, tak legraci
 • Víme, že jako jeden tým dokážeme víc. 
 • Nepracujeme v silech.
 • Nestydíme se požádat druhé o pomoc.
 • Nezapomínáme, že tým je silnější než sólista.

Zákazník na prvním místě

Zákaznickou zkušenost máme jak na paměti, tak v srdci.

 • K našim zákazníkům se chováme odpovědně
 • Zákazníkům vždy ochotně nasloucháme a poskytujeme jim odpověď.
 • K zákazníkům přistupujeme férově a s respektem
 • Obchodní rozhodnutí činíme s ohledem na naše zákazníky.
 • Se zákazníky si budujeme dlouhodobý vztah.
 • Vždy dbáme na lokální potřeby našich zákazníků.
 • Nejednáme proti zájmu našich zákazníků.
 • Požadavky našich zákazníků neignorujeme.
 • V přístupu k zákazníkům nejsme arogantní a nezdvořilí. 

Dokonalost

Nepřetržitě se snažíme o vyšší standard a kvalitu.

 • Snažíme se o kontinuální zlepšování
 • Proaktivně sdílíme nejlepší zkušenosti z praxe.  
 • Pozitivním změnám a otevřenému myšlení jdeme vstříc. 
 • Umíme dělat věci jednoduše
 • Průběžně měříme svůj úspěch.  
 • Dodržujeme časové termíny
 • Nejednáme nahodile. 
 • Neodmítáme změnu k lepšímu. 
 • Věci nekomplikujeme.

Inovace

Jdeme vstříc inspiraci a kreativitě.

 • Podporujeme nové a kreativní myšlenky, přístupy a řešení.
 • Podněcujeme v sobě vlastní zvědavost
 • Proaktivně vyhledáváme nové know-how, uplatnitelné v našem businessu. 
 • Již objevené „krademe“ s hrdostí. 
 • Při rozhodování zvažujeme patřičné riziko
 • Překonáváme zaběhlé způsoby myšlení
 • Nebráníme se možným zlepšením. 
 • Nemyslíme si, že víme vše. 
 • Nestřílíme bez zamíření. 

Odpovědnost

Ve svých rolích jednáme jako vlastníci.

 • Za své výsledky přijímáme zodpovědnost
 • Rozumíme svým prioritám
 • Obtíže řešíme proaktivně, abychom předešli případným problémům.  
 • Máme dostatečné pravomoci jednat.  
 • Jsme kompetentní ve vlastních agendách. 
 • Soustředíme se na efektivitu finálního řešení
 • Nečiníme prázdné sliby. 
 • Mikromanagement u nás nemá místo. 
 • Nezametáme problémy pod koberec.

Nadšení

Nadšení nás provází vším, co děláme.

 • Aktivně řídíme náš úspěch.
 • Posouváme vlastní limity a nevadí nám udělat pár kroků navíc. 
 • Měnit status quo je pro nás výzvou
 • Jsme pyšní na naši značku a produkty, které nabízíme. 
 • Inspirujeme a podněcujeme druhé. 
 • Myslíme pozitivně a ve velkém, a stejně tak jednáme. 
 • Poté, co završíme svou práci, nezapomínáme oslavovat naše úspěchy.
 • Neuchylujeme se automaticky k nejrychlejšímu řešení.
 • Nepliveme kolem sebe jed. 

Upřímnost a respekt

Chováme se k sobě čestně a s respektem.

 • Poskytujeme i vyžadujeme upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu. 
 • Podněcujeme se navzájem k vyjádření názoru, i k naslouchání
 • Diskutujeme, ale jakmile dojde k rozhodnutí, jsme schopni se k němu zavázat
 • Věříme odbornosti svých kolegů. 
 • Jednáme transparentně.
 • Respektujeme individuální i kulturní odlišnosti
 • Nevyhýbáme se náročným diskusím.
 • Skryté politiky a postranní záměry u nás nemají místo.
 • Nepomlouváme se za zády.