Zpět na týmy

Naše týmy

Finance

Oddělení: Finance
Místo: Fortuna Game a.s., budova Churchill, Italská 2581/69 – Churchill II, Praha 2 – Vinohrady

V oddělení financí se setkáváme s funkcemi účetnictví, reportingu, kontrolingu a nákupu.

Oddělení Accounting (finanční účetnictví) je zodpovědné za komplexní vedení účetnictví ve společnosti v souladu s platnou legislativou, jakož i za zpracovávání, vyhotovování a evidenci účetních dokladů a dalších klíčových úkolů.

Komunikují s dodavateli při chybné fakturaci, sledují splatnosti faktur a zajišťují jejich úhrady. Vytvářejí reporty, výkazy, hlášení, statistiky ve smyslu platné legislativy. Jejich práce je specifická i odvětvím, ve kterém působíme. Externí audit pravidelně potvrdí správnost a přesnost našeho účetnictví, na kterém plně spolupracují.

Dalšími kolegy v oddělení Finance jsou pozice Finančního reportingu a plánování, ti mají na starosti reporting a kontroling, podílí se na vytváření budgetů a forecastů. Mezi jejich úkoly patří také analýza nákladů a přínosů. Specialitou je i správné nastavení systémů, aby se všechny údaje potřebné k účetnictví zobrazovaly správně a náš reporting vůči představenstvu, či skupině FEG odpovídal skutečnosti.

Úkolem centrálního nákupu je být partnerem pro ostatní oddělení, které potřebují objednávat jakékoliv zboží nebo službu – vyhledání nejvhodnějšího dodavatele, vyjednání podmínek spolupráce, komunikace s dodavateli a v neposlední řadě uzavření smluv.

Nejnovější uveřejněné pozice

Je nám líto, ale v tuto chvíli nemáme žádné otevřené pozice.

Blog

Fortuna se stala vítězem v soutěži „Kanceláře roku 2020“ v kategorii Finanční Instituce
Více informací