Kontakt

CZ_HQ

FORTUNA GAME a.s.
Churchill II, Italská 2584/69,

120 00 Praha 2

IČ: 430 03 575 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským jižně od  Prahy, oddíl B, vložka 944

www.ifortuna.cz

Infolinka
tel: +420 267 218 218
denně 8:00 až 20:00

Recepce
tel: +420 267 218 111
fax: +420 267 218 162
po-pá 8:00 až 18:00

V rámci výběrového řízení shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem a v rozsahu popsaném dále v tomto oznámení označeném jako „Informace ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání“. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám relevantní informace zejména o rozsahu a povaze zpracování Vašich osobních údajů, o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Shromáždění a zpracování Vašich osobních údajů provádíme plně v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).  Informace o ochraně osobních údajů najdete zde.